Alle Kategorier

+86 18731531256

[e-postbeskyttet]

Nyheter

Hjem>Nyheter

Introduksjon til lav NOx forbrenningsteknologi

Tid :2024-01-25 36

Siden 1950-tallet har ingeniører studert generasjonsmekanismen og kontrollmetodene for NOx under kullforbrenning.

Forskningsresultatene viser at den viktigste faktoren som påvirker generering og utslipp av NOx er forbrenningsmodusen, det vil si forbrenningsforholdene.

Derfor, når driftsforholdene til utstyret endres, endres også NOx-utslippene.Forbrenningstemperatur, O 2 , NH i , CH i , CO, C og H 2 konsentrasjoner i røykgass er de viktigste faktorene som påvirker dannelse og destruksjon av NO x .Derfor kontrolleres de ovennevnte faktorene ved å endre forbrenningsforholdene for å undertrykke NO x. Tiltak for å generere eller ødelegge generert NO x for å redusere NO x-utslipp kalles lav NO x-forbrenningsteknologi.


Lav NOx forbrenningsteknologi er: moden teknologi, lave investerings- og driftskostnader.I land med svært strenge NOx-utslippskrav (som Tyskland og Japan) brukes lavNOx-brennere først for å redusere mer enn halvparten av NOx før røykgassdenitrering utføres for å redusere NOx-konsentrasjonen ved inngangen til denitreringsanlegget og redusere investeringene.og driftskostnader.Lav NOx-forbrenningsteknologi er den mest brukte, relativt enkle, kostnadseffektive metoden blant ulike teknologier for å redusere NOx-utslipp, men de har visse grenser for å redusere utslipp av nitrogenoksid.Siden senking av forbrenningstemperaturen og reduksjon av oksygenkonsentrasjonen i røykgassen ikke bidrar til selve kullforbrenningsprosessen, må ulike forbrenningsteknologier med lavt nitrogeninnhold brukes på en måte som ikke påvirker forbrenningsstabiliteten og ikke forårsaker redusereatmosfæreå skade varmeoverflaten.Korrosjon, og ikke urimelig øke karboninnholdet i flyveaske og redusere kjelens effektivitet, så å velge en brenner med utmerket kostnadsytelse er en av nøkkelfaktorene.


1705300628329549.jpg